Birojs
Cilveki
Vakances
Kontakti


Zvērinātu advokātu birojs “V.ICKEVICS” tika nodibināts 2006.gada sākumā un sniedz saviem klientiem profesionālo juridisko palīdzību, sastādot nepieciešamo juridisko dokumentāciju, piedaloties pārrunās, pārstāvot klientu intereses tiesās, šķīrējtiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, sniedzot juridiskās konsultācijas, kā arī nodrošinot personu aizstāvību kriminālprocesā.

Birojs sniedz profesionālu juridisko palīdzību šādās Latvijas un Eiropas Savienības (kad ir piemērojamas) tiesību jomās:

• apdrošināšanas tiesībās;
• komerctiesībās;
• komercsabiedrību reorganizācijā (apvienošanās, sadalīšanās, iegāde, atsavināšana);
• konkurences tiesībās;
• patērētāju tiesību aizsardzībā;
• darba tiesībās;
• ģimenes tiesībās;
• mantojuma tiesībās;
• fizisko personu datu aizsardzībā;
• noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā;
• intelektuālā īpašuma tiesībās;
• administratīvajās tiesībās;
• krimināltiesībās


Jūsu uzticība birojam un tajā strādājošajiem advokātiem ir profesionālās juridiskās palīdzības sniegšanas priekšnosacījums, tāpēc mēs ļoti stingri ievērojam konfidencialitāti, augsti cienām Jūs un Jūsu laiku. Jūsu viedoklis par mūsu darbu ir vislielākā balva, ko mēs varam no Jums sagaidīt.
Copyright ZAB “V.ICKEVICS”