Birojs
Cilveki
Vakances
Kontakti


Biroja dibinātājs zvērināts advokāts Valērijs Ickevičs ir absolvējis Latvijas un Stokholmas Universitātes, vairākus gadus nostrādājis vadošos amatos kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, tai skaitā Londonā, guvis pieredzi starptautisko un ārvalstu tiesību jomā, strādājot advokātu birojā Kalifornijā un sniedzot juridisko palīdzību vairāku starptautisku biznesa projektu ietvaros.

Zvērinātam advokātam Valērijam Ickevičam ir liela pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā un pārstāvībā civilprocesā (vispārējās jurisdikcijas tiesās, šķīrējtiesās, Latvijas apdrošinātāju asociācijas Ombudā) strīdos, kas ir saistīti ar:
* apdrošināšanas tiesībām (atteikumi izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību),
* īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu (noslēgto darījumu atcelšana);
* darba tiesībām;
* krimināltiesībām.

Valērijs Ickevičs nodrošina arī aizstāvību un pārstāvību kriminālprocesā, tai skaitā apsūdzībās pēc KL pantiem, kas paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem narkotisko un psihotropo vielu aprites jomā, kukuļošanas lietās, trešajām personām piederošo naudas līdzekļu atgriešanas jautājumos kriminālprocesa ietvaros u.c.

Izglītība

Izglītības iestādes veids un nosaukums
Stokholmas Universitāte, Juridiskā fakultāte (Stockholm University, Faculty of Law)

Iegūtais grāds vai kvalifikācija
Maģistra grāds Eiropas Savienības Intelektuālā Īpašuma tiesībās
(LL.M. in EU Intellectual Property Law)

Maģistra darbs: Distinctiveness of Community Trade Marks. An Analysis of Articles 4 and 7(1)(b)-(e), (2), (3) of the Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark.

Izglītības iestādes veids un nosaukums
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Iegūtais grāds vai kvalifikācija
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē


Izglītības iestādes veids un nosaukums
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Iegūtais grāds vai kvalifikācija
Jurista kvalifikācija
Copyright ZAB “V.ICKEVICS”