Administratīvās tiesības


Administratīvs process pret valsts un pašvaldību institūcijām.

 

Advokāti administratīvās lietās nodrošina juridisko palīdzību un pārstāvību fiziskām personām un juridiskām personām administratīvajā procesā pret valsts un pašvaldības iestādēm visās administratīvā procesa stadijās – administratīvajā procesā valsts un pašvaldību iestādes ietvaros un administratīvajā procesā tiesā. 

 

Nodrošinām juridisko palīdzību, piemēram, šādu kategoriju lietās - nodokļu strīdi, atbildība par dabas piesārņošanu, strīdi par būvniecības normatīvo regulējumu, strīdi par iestādes faktisko rīcību. 

 

Mums ir svarīgs katras lietas iznākums, tāpēc mēs rūpīgi pētām un vērtējam katras lietas faktiskos apstākļus un lietā pieejamos dokumentus, piemērojamās tiesības, judikatūru, lai katrā lietā rastu taisnīgu un tiesisku risinājumu.

 

Jūsu uzticība birojam un tā advokātiem un juristiem administratīvās lietās ir profesionālas juridiskas palīdzības stūrakmens, tāpēc mēs stingri ievērojam advokāta-klienta konfidencialitāti administratīvajā procesā, augsti cienām Jūs un Jūsu laiku.

 


Citas jomas