Biroja komandaVALĒRIJS ICKEVIČS

Partneris-dibinātājs, zvērināts advokats  

Valērijam ir liela pieredze Latvijas advokatūrā, kopš 2005.gada aizstāvot un pārstāvot klientus kriminālprocesā. Sniedzot juridisko palīdzību, viņš izmanto arī savu iepriekšējo pieredzi vadošajos juridiskajos amatos kredītiestādēs un apdrošināšanas jomā, kurā Valērijs nostrādāja 12 gadus. Izcilas finanšu tiesību zināšanas ļauj, tai skaitā, sniegt efektīvu juridisko palīdzību aizskartajiem mantas īpašniekiem kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. 

 

Turklāt, Valērijam ir liela pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā klientiem ārpus Latvijas, pirms tam praktizējoties advokātu birojā ASV, kā arī iegūstot divus maģistra grādus starptautiskajās tiesībās Latvijā un Zviedrijā. Valērijs arī uzstājas kā eksperts vairākās Latvijas piederīgo izdošanas lietās Apvienotajā Karalistē. Savā praksē Valērijs arī aizstāvēja no Latvijas izdodamās personas, aktīvi sadarbojoties ar kolēģiem ASV. Valērijs arī bija Eiropas padomes Latvijas tiesnešiem un advokātiem organizētā “Pretdiskriminācijas kursa” vadītājs.

 

Bez tam, ievērojot veiksmīgu pieredzi finanšu iestāžu interešu pārstāvībā tiesās civilprocesā un administratīvajā procesā, arī pēc advokāta prakses uzsākšanas Valērijs turpināja attīstīties kā veiksmīgs advokāts civillietās un administratīvajās lietās. Tagad klientu loks sastāv gan no apdrošināšanas sabiedrībām komplicētajās apdrošināšnaas lietās, gan no citām fiziskām un juridiskām personām, kurām ir nepieciešama kvalificēta juridiskā palīdzība noteiktajās civiltiesību jomās un administratīvajās lietās.

 

Valērijs kļuva par advokātu ar mērķi palīdzēt klientiem, un uzskata, ka efektīvas advokāta darbības priekšnosacījumi ir godīgums, profesionalitāte un advokātu darbībai izvirzamo augstu ētikas standartu ievērošana.  

ANDREJS NAGODKINS

Zvērināta advokāta palīgs

Viņam ir padziļinātas zināšanas saistību tiesībās, ģimenes tiesībās, apdrošināšanas tiesībās un krimināltiesībās. Andrejs ir veicis dažādus tiesību pētījumus biroja vajadzībām sarežģītās lietās, kurās bija neskaidrības par piemērojamām tiesībām, jurisdikciju, kā arī netipiski faktiskie apstākļi, kas nav tikuši izskatīti Latvijas Republikas tiesās. Tāpat Andrejs ir palīdzējis līgumu un dažādu procesuālo dokumentu sastādīšanā. Andrejs pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju un ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 


Izglītība:

- Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, 2016

- Jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, Rīgas Juridiskā augstskola, 2018

Mūsu misija ir aizsargāt klientu un palīdzēt viņam jebkuras sarežģītības juridiskos jautājumos.