Tiek turpināta diezgan bīstama praktika “procesos par noziedzīgi iegūtu mantu”, kas tiek izdalīti no attiecīgajiem kriminālprocesiem; tādos procesos tiesas turpina konfiscēt ne tikai naudu, ka ir iegūta noziedzīgā ceļā, bet arī naudu, kas ir gūta vairākus gadus atpakaļ no komersantiem, kuros naudas ieguvējs nav labuma guvējs vai amatpersona, un tāpēc nevar saņemt no šiem komersantiem kaut kādus dokumentus, kas pierādītu to, ka šīs naudas maksātāji arī saņēma naudas līdzekļus likumīgā ceļā. 

No 01.01.2017. no aizdomās turētajām personām nevar prasīt bioloģislo materiālu (izņemot gadījumus, kad ir jāveic ekspertīze vai DNS paraugs ir nepieciešams salīdzinošajai izpētei), bet jau iegūtie paraugi ir nekavējoties iznīcināmi.

Neskatoties uz to, ka ĢP tagad runā par jauniem pierādījumiem, palieku pie sava viedokļa par to, ka tā varēja izdot EAO 14 mēnešus atpakaļ. Bet nevēlējās. Es domāju, ka situācija ir mainījusies nevis "jauno pierādījumu dēļ", bet sabiedrības izdarītā spiediena rezultātā.