Krimināltiesības


Krimināltiesību advokāti nodrošina aizstāvību, pārstāv cietušos un sniedz juridisko palīdzību lieciniekiem un personām ar citu statusu kriminālprocesā. Tāpat mēs pārstāvam un sniedzam juridisko palīdzību krimināllietās aizskartajiem mantas īpašniekiem procesos par noziedzīgi iegūtu mantu. 

 

Sniedzam juridisko palīdzību arī personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, lai panāktu personas nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas. Tāpat advokāti kriminālprocesā sniedz juridisko palīdzību izdošanas lietās, kurās Latvijas Republika pieprasa citu Eiropas Savienības valsti izdot Latvijas Republikas pilsoni/nepilsoni kriminālvajāšanai vai kriminālsoda izpildei.

Esam tajā skaitā bijuši sekmīgi nopietnās korupcijas un ar narkotiskām vielām saistītās lietās, kā arī IT un finanšu noziegumu lietās (tajā skaitā arī starptautiska mēroga lietās).

 

Mūsu mērķis ir nodrošināt visaugstākos juridiskās profesijas standartus; visa informācija, kas tiek saņemta no klientiem kriminālprocesā, tiek turēta slepenībā (konfidencialitāte). Arī potenciālo klientu informācijai tiek nodrošināta pilna konfidencialitāte.

 


Citas jomas