Cilvēktiesības


Konvencijā aizsargāto cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana.

 

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā aizsargāto cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana.

Pēc visu efektīvo apstrīdēšanas un pārsūdzības iespēju izmelšanas nacionālajā līmenī personai, kura dzīvo vienā no valstīm, kas ratificējušas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (Konvencija), ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ja šī persona uzskata, ka Konvencijas dalībvalsts ir aizskārusi tās pamattiesību, kuru aizsargā Konvencija.

 

Jūsu uzticība birojam un tā advokātiem un juristiem cilvēktiesības lietās ir profesionālas juridiskas palīdzības stūrakmens, tāpēc mēs stingri ievērojam advokāta-klienta konfidencialitāti, augsti cienām Jūs un Jūsu laiku.

 


Citas jomas