Prakses jomas


MANTAS ARESTS. PROCESI PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU


Biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību un pārstāv fiziskās un juridiskās (tostarp arī ārvalstu), kuru manta ir pakļauta arestam kriminālprocesa ietvaros.


IZDOŠANA

 

Personu izdošana kriminālvajāšanai vai tiesāšanai...


CILVĒKTIESĪBAS

 

Konvencijā aizsargāto cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana...


ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

 

Administratīvs process pret valsts un pašvaldību institūcijām...


KRIMINĀLTIESĪBAS

 

Mēs nodrošinām aizstāvību, pārstāvam cietušos un sniedzam juridisko palīdzību lieciniekiem un personām ar citu statusu kriminālprocesā...


TIESVEDĪBA CIVILLIETĀS

 

Ģimenes tiesības, atbildība, apdrošināšana, krāpšanas gadījumi...